Hoofdlijnen beleidsplan

1. Innovatieve Reumazorg

In de nabije toekomst wil de Stichting RUN geld beschikbaar stellen voor onderzoek naar de ontwikkeling van een digitale kliniek voor mensen met een reumatische aandoening.

Dit houdt in dat patiënten via een (besloten) website van huis uit hun behandelend arts kunnen raadplegen, dat de arts de patiënt online kan begeleiden en ondersteunen en dat de behandelend arts online de huisarts van de patiënt op de hoogte kan houden van alle relevante ontwikkelingen in de ziektegeschiedenis.

2. Innovatieve behandelingsvormen 

De Stichting RUN zal zich ook inzetten voor nieuwe behandelingsvormen voor chronische artritis. Zo wordt momenteel onderzoek ondersteund naar de invloed van de darm flora op artritis.

 

3. Implementatie onderzoek

Een andere belangrijke onderzoeksprioriteit is antwoord te geven op de vraag waarom de nationale en internationale richtlijnen voor de behandeling van mensen met reuma in de dagelijkse praktijk niet altijd helemaal toegepast worden.