Promotie Elke Arts

Op 31 maart 2017 verdedigde Elke Arts haar proefschrift “Cardiovascular disease in rheumatoid arthritis: risk profile and risk prediction”. Dit onderzoek werd de afgelopen jaren deels ondersteund door een subsidie van de stichting.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat patiënten met Reumatoïde Artritis een verhoogd risico hebben op Hart en Vaatziekten en dat de ontstekingsactiviteit hierbij een belangrijke rol speelt. Naast aandacht voor traditionele factoren die een rol spelen bij Hart en Vaatziekten zoals onder andere zorgen voor voldoende lichaamsbeweging, niet roken en een normaal cholesterol profiel is het dus belangrijk te zorgen dat de ziekteactiviteit zo goed en volledig mogelijk wordt onderdrukt.