WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING RUN

De stichting RUN is ruim 20 jaar geleden opgericht. De stichting ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van reumatische ziekten en naar nieuwe vormen van behandeling. Die kennis moet er toe leiden dat reumatische ziekten in de toekomst beter te behandelen zijn en wellicht zelfs te genezen.

De Stichting RUN werkt nauw samen met reumatologen en reuma-onderzoekers in de regionale ziekenhuizen rondom Nijmegen en met huisartsen en reumaverpleegkundigen.

De Stichting beheert geld dat ingezet wordt als aanvulling op projectsubsidies die bijvoorbeeld door het Reumafonds beschikbaar worden gesteld. Deze middelen zijn vaak onvoldoende om onderzoeksprojecten geheel mee uit te voeren. Het aanvullende geld vanuit de Stichting RUN maakt het onderzoekers mogelijk in hun onderzoek extra vraagstellingen mee te nemen, het onderzoek wat ruimer uit te voeren of (extra) benodigde apparatuur aan te schaffen. Daarnaast gebruikt de Stichting het geld ook voor het organiseren van patiëntendagen.

Wilt u meehelpen de doelstellingen van Stichting RUN te verwezenlijken? Wilt u er aan bijdragen dat ook mensen met reuma blijvend in beweging kunnen zijn? Stort dan een bijdrage op het bankrekeningnummer van Stichting RUN, Staalbankiers Den Haag, reknr: NL68STAL0645046795, t.n.v. Stichting RUN Nijmegen

 

 Alle bijdragen zijn meer dan welkom!